VODINHHUY0077's Recent Activity

QUY ĐỊNH KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN IN ẤN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN DIENDANINAN.NET

TUYỂN MOD XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN DIENDANINAN.NET

Hãy xây dựng một CỘNG ĐỒNG IN ẤN CHẤT LƯỢNG, diễn đàn chỉ chấp nhận thảo luận, chia sẻ, rao vặt, mua bán về ngành in ấn, thiết kế, quảng cáo. Tất cả các chủ đề không liên quan sẽ đưa vào mục "Thùng Rác" hoặc Banned xóa tất cả các bài viết.

 1. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  Thép ống đúc phi 219, phi 273, phi 457, phi 610,thép ống

  Thép ống đúc phi 219, phi 273, phi 457, phi 610,thép ống 168,thép ống đúc phi 141 phi 25 DN100 sch40 sch80 thép ống đúc phi 60, phi...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:38
 2. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  Thép ống đúc phi 219, phi 273, phi 457, phi 610,thép ống 1

  Thép ống đúc phi 219, phi 273, phi 457, phi 610,thép ống 168,thép ống đúc phi 141 phi 25 DN100 sch40 sch80 thép ống đúc phi 60, phi...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:36
 3. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  thép ống hàn phi 168,phi 355, phi 508.thép ống đúc phi 1

  thép ống hàn phi 168,phi 355, phi 508.thép ống đúc phi 168,phi 355, phi 508.ống thép phi 168,phi 355 ỐNG THÉP 168 x 4,5mm x 6-12m ỐNG...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:34
 4. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  thép ống hàn phi 168,phi 355, phi 508.thép ống đúc phi 16

  thép ống hàn phi 168,phi 355, phi 508.thép ống đúc phi 168,phi 355, phi 508.ống thép phi 168,phi 355 ỐNG THÉP 168 x 4,5mm x 6-12m ỐNG...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:32
 5. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  Thép ống đúc phi 102,phi 108, phi 114, phi 141. thép ống p

  Thép ống đúc phi 102,phi 108, phi 114, phi 141. thép ống phi 90,phi 42 thép ống đúc phi 73,phi 60.thép ống đúc phi 273 ,phi 34,ống thép...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:31
 6. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  Thép ống phi 508, phi 83 thép ống đúc phi 76, phi 73, phi 9

  Thép ống phi 508, phi 83 thép ống đúc phi 76, phi 73, phi 90. thép ống hàn đường kính 325 406.Thép ống đúc phi 90, dn 80, ống thép đúc...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:29
 7. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  Thép ống phi 508, phi 83 thép ống đúc phi 76, phi 73, p

  Thép ống phi 508, phi 83 thép ống đúc phi 76, phi 73, phi 90. thép ống hàn đường kính 325 406.Thép ống đúc phi 90, dn 80, ống thép đúc...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:27
 8. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  Thép ống phi 508, phi 83 thép ống đúc phi 76, phi 73, ph

  Thép ống phi 508, phi 83 thép ống đúc phi 76, phi 73, phi 90. thép ống hàn đường kính 325 406.Thép ống đúc phi 90, dn 80, ống thép đúc...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:26
 9. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  Thép ống đúc phi 250,phi 219,phi 200,phi 273, phi 325,

  Thép ống đúc phi 250,phi 219,phi 200,phi 273, phi 325, phi 355.thép ống đúc DN 250,phi 273,phi 219,DN 200.ống thép đúc phi 273 phi...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:23
 10. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  Thép ống đúc phi 325, phi 168 .thép hàn ống phi 168, p

  Thép ống đúc phi 325, phi 168 .thép hàn ống phi 168, phi 610 thép ống hàn phi 355 457.ống thép đúc phi 325 phi 273,phi 457.thép ống hàn...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:20
 11. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  Ống đúc, ống hàn thông dụng OD21mm~406mm, dày 3~12m

  Ống đúc, ống hàn thông dụng OD21mm~406mm, dày 3~12mm, GB/T 8162 dùng cho cơ khí xây dựng, GB/T 8163 dùng dẫn dầu dẫn khí, GB/T 3087...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:18
 12. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  Ống đúc, ống hàn thông dụng OD21mm~406mm, dày 3~

  Ống đúc, ống hàn thông dụng OD21mm~406mm, dày 3~12mm, GB/T 8162 dùng cho cơ khí xây dựng, GB/T 8163 dùng dẫn dầu dẫn khí, GB/T 3087...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:15
 13. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  thép ống nhập khẩu phi 325 90 114 140 273 76 60 ống

  thép ống nhập khẩu phi 325 90 114 140 273 76 60 ống theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhât, Nga Thép ống hàn phi 219,phi 355.thép hàn ống phi...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:13
 14. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  thép ống nhập khẩu phi 325 90 114 140 273 76 60 ốn

  thép ống nhập khẩu phi 325 90 114 140 273 76 60 ống theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhât, Nga Thép ống hàn phi 219,phi 355.thép hàn ống phi...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:12
 15. VODINHHUY0077 đã đăng chủ đề mới.

  thép ống nhập khẩu phi 325 90 114 140 273 76 60 ốn

  thép ống nhập khẩu phi 325 90 114 140 273 76 60 ống theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhât, Nga Thép ống hàn phi 219,phi 355.thép hàn ống phi...

  Diễn đàn: Cần Mua - Cần Bán

  19/1/18 lúc 16:10